De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben ingestemd met de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Daarbij wordt de maximale termijn voor deze polissen beperkt tot drie jaar, tenzij uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen.

De code geldt niet voor zorgverzekeringen en voor contracten die op de coassurantiebeurs worden gesloten; de code gaat in per 1 juli volgend jaar en voorziet in een opzegtermijn van een maand. De contractstermijn voor particuliere verzekeringen is al beperkt tot maximaal een jaar.

Op de ledenvergadering van het Verbond is verder besloten dat voor de schadeafhandeling bij aov’s een protocol gehanteerd gaat worden dat de rechten en plichten van de verzekerde duidelijker maakt. “De aandacht gaat uit naar specifieke communicatiemomenten tussen klant en verzekeraar en naar informatieverplichtingen van de verzekeraar.”

Tevens is de Kwaliteitscode Rechtsbijstand aangenomen, die de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening aan klanten moet waarborgen en per 1 april ingaat. Ook gaat een nieuw beloningsbeleid gelden voor bestuurders (variabele beloning tot maximaal het vaste inkomen) en zal de Gedragscode Verzekeraars worden aangepast: voor verzekeraars zal onder meer een product approval process gaan gelden.

Er is een reactie geplaatst

  1. Meliza

    Klopt inderdaad, het is ruluantijk volstrekt nutteloos om goedkopere alternatieven te gaan zoeken voor producten / diensten die je eigenlijk niet eens nodig hebt of gebruikt Deze aanpak werd reeds besproken in het artikel . Zelf beschik ik ook niet over een TV abonnement noch vaste telefoonlijn, puur omdat ik ze niet gebruik. Qua productvergelijkingen zijn er tegenwoordig voldoende vergelijkende websites te vinden, opdat je e9cht alles kan uitpluizen op een zondag namiddagje, zonder zelf de sites van alle aanbieders af te moeten gaan.

Plaats een reactie