Vergelijkingssites geven verkeerd advies zorgpolis

Verzekeringsnieuws | 31 december 2010 | 1 reactie

Volgens adviesbureau Mercer zijn vergelijkingssites wel objectief, maar niet volledig in de informatie die zij aan bezoekers geven over zorgverzekeringen. Het onvolledige beeld ontstaat met name door de suggestie dat een hoger eigen risico voordeliger is en het achterwege laten van collectiviteitskortingen. Het is riskant om te stellen dat een hoger risico voordeliger is, vindt business leader ...

Lees verder...

Contractstermijn zakelijke verzekeringen naar drie jaar

Verzekeringsnieuws | 17 december 2010 | 1 reactie

De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben ingestemd met de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Daarbij wordt de maximale termijn voor deze polissen beperkt tot drie jaar, tenzij uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen. De code geldt niet voor zorgverzekeringen en voor contracten die op d...

Lees verder...